Η ψυχοθεραπεία είναι μια συνεργατική διαδικασία, μία «συμμαχία» μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου, στην οποία τα δύο μέρη καλούνται να ανακαλύψουν από κοινού, αλλά με την καθοδήγηση του πρώτου, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθηθεί ο θεραπευόμενος, προσαρμοσμένο πάντα στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Η ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να βρει ανακούφιση από τη συναισθηματική δυσφορία, το στρες, τον φόβο ή τη θλίψη. Μέσα από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε λύσεις για προκλήσεις της ζωής του, όπως η εξάρτηση, η απογοήτευση, η στενοχώρια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, οικογενειακά προβλήματα, επαγγελματικές δυσκολίες κ.α. Ο θεραπευόμενος θα μάθει να εντοπίζει ο ίδιος τις αρνητικές του σκέψεις, που του δημιουργούν δυσφορικά συναισθήματα και τον οδηγούν στην εκδήλωση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, οι οποίες, με τη σειρά τους, εντείνουν το στρες και προκαλούν εκ νέου αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, σχηματίζοντας έναν «φαύλο κύκλο». Η ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, συμβάλλει στην ψυχική ενδυνάμωση και στην αλλαγή των προτύπων σκέψης και δράσης που εμποδίζουν το άτομο να λειτουργεί παραγωγικά και να απολαμβάνει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και, τελικά, τη ζωή του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Θεραπεία ζεύγους
 • Συμβουλευτική γονέων – ενηλίκων – εφήβων
 • Δια ζώσης & online συνεδρίες

Τα θέματα, πάνω στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε κατά τις συνεδρίες, είναι:

 • Κατάθλιψη
 • Άγχος – Φοβίες
 • Εξαρτήσεις – Εθισμοί
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Δυσκολίες στην οικογένεια/σχέσεις
 • Burnout
 • Πένθος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής συνεδρίας, ο συμβουλευόμενος αναφέρει στον ψυχολόγο το αίτημά του, δηλαδή την κατάσταση που θέλει να βελτιώσει ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, και λαμβάνει μία σύντομη ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Επίσης, ο ψυχολόγος συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του συμβουλευόμενου και, μαζί με αυτόν, συζητά και αποφασίζει το πιο κατάλληλο και εξατομικευμένο θεραπευτικό σχέδιο.

 

Μετά την εισαγωγική συνεδρία, ο συμβουλευόμενος είναι έτοιμος να προχωρήσει στην κύρια διαδικασία ή ψυχοθεραπεία, ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται, συνήθως, εβδομαδιαία και έχουν διάρκεια 50 λεπτά. Ο αριθμός των συνεδριών ποικίλλει ανάλογα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άτομο, αλλά και τη βούλησή του.

 

Τέλος συνεδριών: Οι συνεδρίες τελειώνουν όταν ο συμβουλευόμενος αισθάνεται ότι το αίτημά του έχει εκπληρωθεί και δεν αντιμετωπίζει πλέον σχετικές προκλήσεις-δυσκολίες.

 

Σημείωση: Ο συμβουλευόμενος έχει δικαίωμα να διακόψει την παρακολούθηση συνεδριών, όποτε το επιθυμεί, ενημερώνοντας τον ψυχολόγο.